Nasıl Göründüğümüzün Önemi: Beden İmajı

imaj

Nasıl Göründüğümüzün Önemi: Beden İmajı

Beden imajı, bedene dair tutum ve onunla ilgili  fiziksel algıdır. Beden imajı, hayat boyunca biriktirilen olumlu ve olumsuz tutumlara dayanarak oluşmaktadır. Bu tutumlar, insanlardan (aile, arkadaşlar, çevredeki tüm diğer insanlar), olaylardan, inanç, kural ve varsayımlardan etkilenerek oluşa gelmektedirler. Bedene dair tutumlarınızın ne ve nasıl olduğunu;

 • bedeninizle ilgili konuşma şeklinizden
 • bedeninize nasıl davrandığınızdan
 • başkalarının bedeninizle ilgili konuşmalarını ve davranışlarını nasıl deneyimlediğinizden

yola çıkarak anlayabilirsiniz.

Beden imajı memnuniyetsizliği, kişinin görünüşünden ya da bedeninden memnuniyetsiz olması anlamına gelmektedir. Bu çeşitli seviyelerde her insanda görülebilmektedir. Beden imajı bozukluğu ya da olumsuz beden imajı ise, kişinin bedenini kötü, çirkin, iğrenç, nefret edilesi bulmasıdır. Buna çoğunlukla takıntı ya da kaçınma davranışları eşlik etmektedir. Başka bir deyişle; ‘Bedenimi beğenmiyorum’ ile ‘Bedenimden nefret ediyorum’ arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

Bedenimiz, hem kendi kişisel hayatımızda hem de başkalarıyla ilişkilerimizde en temel enstrümanlarımızdan biri görevini görmektedir. Bu nedenle onunla ilgili tutum ve algımız oldukça kritiktir. Bedenimizle ilgili tutum ve algımız, genel anlamda memnun edici ve olumlu olduğunda, bunun pek çok getirisini görürüz:

 • Bedenimize fiziksel olarak iyi bakmak yoluyla sağlımızı koruruz
 • Bedenimizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını fark edip tanıyabiliriz ve böylece bunları karşılayabiliriz
 • Bedenimizden genel anlamda memnun olduğumuz için onu insanlarla tanışırken, konuşurken ya da yakınlaşırken kullanmaktan çekinmeyiz
 • Ona gereken önemi gösteririz. Ancak gerekenden fazla önem, enerji, zaman ve çaba harcamayız. Yani hayatımızdaki her şeye dengeli bir önem ve zaman harcayabiliriz.

Beden imajı memnuniyetsizliğinin aşırı boyutlara vardığı noktada bir uzman yardımı oldukça önemlidir. Olumsuz beden imajı  şöyle tanımlanabilir:

 • Beden imajı, kişinin kendini genel anlamda değerlendirmesinde ve algılamasında çok fazla rol oynar
 • Bedenle ilgili algı ve tutumlar oldukça güçlü ve katıdır
 • Kilo almak ya da verememek, kendini şişman bulmak, yeterince zayıf olamamak, karın-kalça gibi bölgelerin şişman bulunması gibi pek çok şey, kişinin kendisini yetersiz, başarısız, sevilmez ya da değersiz bulmasında çok büyük rol oynar
 • Bu olumsuz imajla baş edebilmek için oldukça katı kurallar geliştirilir ve/veya hayat kısıtlanır: sağlıksız diyetler, uygunsuz egzersizler, sürekli bedeni kontrol etme, aynaya bakamama, başkalarının yanında giyinememe, giyecek bulmak için çok fazla vakit harcama, tüm bunlar neticesinde kendini tekrarlı şekilde kötü hissetme, vb.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, sağlıklı bir beden imajına geçiş için şunlar önemlidir:

 • Bedenle ilgili tam bir memnuniyet ve tatminden ziyade, bedeni kabul kritiktir. Bu anlamda, ideal ya da mükemmel bedene verilen önemin azalması ve daha gerçekçi ve kabullenici bir tutum benimsenmesi söz konusudur.
 • Bedenin, estetik açıdan teker teker yargılanan parçaların toplamı değil, tüm işlevleri ve becerileriyle bir bütün olarak algılanması önemlidir.
 • Bedenin çeşitli işlevleri ve becerileri sayesinde bize hayati bir enstrüman sağladığı benimsenebilmelidir.
 • Görünüş/beden, her ne kadar kişinin kendini değerlendirmesinde önemli olabilirse de, tek ve en önemli değerlendirme aracı olmamalıdır. İş, okul, aile, arkadaşlıklar, hobiler gibi başka yaşam alanları da bu değerlendirmede rol oynamalıdır.
 • Dikkatin ve odağın, beden parçalarından bedeninin bütününe doğru genişlemesi önemlidir. Dikkat ve odak, olumsuz detaylardan, nötr ya da olumlu bütüne kaydığında, daha bütüncül ve tatmin edici bir hayat mümkün olabilmektedir.

 

 

Yorum Yok

Bir Yorum Gönder