Bulimia ve İyileşme

wp 2

Bulimia ve İyileşme

İyileşme Hedefi 1: Kararsızlık, Motivasyon ve Değişime Hazırlık

Bulimianın en zorlayıcı yanlarından biri tekrarlayıcı yapısıdır. Tıkınırcasına yemeler ve uygunsuz kilo kontrol davranışları ardı ardına birbirini tekrar eder. Bir yandan da sıklıkla görüldüğü üzere, defalarca durma ve değişme kararı alınmasına rağmen tekrarlı gidişat yine kendini gösterir. Bulimiada iyileşme süreci bu tekrarlı yapının anlaşılması, motivasyonun sağlanması, karar verme sürecindeki gitgellerin ele alınması ile başlar. Sürecin zorluklarına hazırlık motivasyonun önemli bir parçasıdır. Bu motivasyon ve hazırlık süreci olmadan, gerçek bir değişim ve iyileşme sürecine girmek zordur.

İyileşme Hedefi 2: Tekrarlı Gidişatın Anlaşılması ve Durdurulması

Bulimianın birbirini doğuran tetikleyicilerinin iyi anlaşılması ve her bir problemli davranışın nasıl bulimiayı devam ettirdiğinin fark edilmesi iyileşme sürecinde kritiktir. Kısıtlayıcı diyetin dezavantajları, uygunsuz kilo kontrol davranışlarının zararları ve handikapları, kilo ve bedene aşırı önem atfedilmesinin zorlukları üzerine durularak bu tekrarlı gidişat anlaşılmaya çalışılır.

İyileşme Hedefi 3: Sağlıklı Beslenmeye Geçiş

Tekrarlı gidişatın durdurulmasına yardımcı olacak faktörlerden biri de sağlıklı beslenmeye geçiştir. Bu geçiş öncelikle düzenli beslenmeden geçer. Bulimiada düzenli beslenmeye geçiş yapılması birden fazla işe yarar. Öncelikle açlık kontrol edilir, böylece yeme atakları önlenir, yeme atakları önlenebilince uygunsuz kilo kontrol davranışları önlenebilir. Düzenli beslenme sayesinde duygudurumu düzenlemek kolaylaşır, böylece duygusal yeme atakları azalır. Bunların tümü ile beraber bulimianın ortaya çıkardığı fiziksel zararlardan önlenmeye başlar ve tekrar sağlıklı bir yapıya geçiş başlar.

İyileşme Hedefi 4: Duygusal Güçlenme

Bulimiada iyileşmeden bahsedebilmek için duygusal güçlenmenin söz konusu olması gerekir. Bulimia fiziksel olduğu kadar duygusal bir problemdir. Olumsuz duygularla baş etme, problem çözme, zor durumları yönetme becerileri iyileşme sürecinin önemli bir kısmını oluşturur. Duygusal tetikleyicileri fark etmek ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek de önemlidir. Beslenme ve duygular arasındaki bağların bulunması da ayrıca önem taşır. Bulimiada sıklıkla depresyon ve kaygı gibi duygusal zorlanmalar da görülür. Bunlarla mücadele etmek de ek bir hedef olarak ele alınır.

İyileşme Hedefi 5: Beden İmajı Çalışmaları

Bedenin nasıl algılandığı ve bu algının ne gibi zorluklar yarattığı anlaşılmaya çalışılır. Toplumsal etkiler ve medya etkisi, baskın söylem ve inançlar, kültürel baskılar ele alınır. Sağlıklı beden, sağlıklı kilo gibi kavramlar üzerinde durulur. Bedeni beğenmeme, bedenden memnuniyetsizlik gibi duygular anlaşılmaya çalışılır.

İyileşme Hedefi 6: Kendilik Algısını Güçlendirmek

Bu noktada kişinin kendini nasıl algıladığı, kendi ile ilgili olumlu olumsuz inançları, tekilleşmiş-sıkışmış hikayeleri ele alınır. Özgüvenin geliştirilmesi, kendilik inançlarının güçlenmesi, kendi ile ilgili algısının zenginleşmesi ve çeşitlenmesi hedeflenir.

İyileşme Hedefi 7: Düşünceleri Anlamak ve Değiştirmek

Hem beslenme ve kilo ile ilgili hem de kendini değerlendirirken kullanılan düşüncelerin gözden geçirilmesi ve bunlardaki işlevsizliklerin bulunması önem taşır. Kısıtlayıcı düşünce yapısı esnetilmeye ve değiştirilmeye çalışılır. Bir yandan beslenme ve kilo ile ilgili doğru ve işe yarayan bilgilerin edinilmesi için psikoeğitim sürece dahil edilir.

İyileşme Hedefi 8: İlişkileri Anlamak ve Yönetmek

İlişkileri anlamak ve yönetmek üç açıdan önem taşır. Bunlardan bir tanesi bulimianın gizli yapısı ve izole edebilme özelliği bakımından ortaya çıkan sosyal ilişkilerdeki bozulma ya da yalnızlaşmanın ele alınmasıdır. Bir diğeri, ilişkilerde zorlayıcı yönlerin ve tarzların bulunması ve bunlarla nasıl baş edileceğinin keşfedilmesidir. Bir başka boyut, kişiyi bu süreçte destekleyecek kişilerin kimler olabileceğinin bulunması ve mümkünse iyileşme sürecine dahil edilmesidir.

İyileşme Hedefi 9: Değişimi Gözden Geçirmek

Yukarıda sayılanlar birbiri ile eş zamanlı ve içiçe geçmiş halde çalışıldığında ve bulimi ile mücadelede iyi bir yol kat edilmiş olur. Bu noktada tekrarlayıcı yapı durdurulmuş, sağlıklı beslenmeye geçiş yapılmış, duygularla baş etme becerileri gelişmiş, bedeni kabul artmış, kendilik algısı zenginleşmiş ise; kat edilen yol ve hayata geçirilen değişim gözden geçirilir. İşe yarayan ve yaramayan stratejiler, öğrenilenler, deneyimler, başarılar, beceriler gözden geçirilip değerlendirilir. Burası hem bir değerlendirme, hem bir kutlama, hem de bir geleceğe hazırlık aşamasıdır.

İyileşme Hedefi 10: Riskleri Önceden Fark etmek

Bundan sonraki süreçte ve geleceğe bakıldığında ne gibi riskler görülüyor, bulimianın tekrar güçlenmesine neden olabilecek ne gibi zorlanmalar söz konusu olabilir, benzer süreçler yaşandığında ne gibi önlemler alınabilir bunları düşünmek ve fark etmek iyileşme sürecinin önemli bir kısmıdır. İyileşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte geleceğe yönelik riskleri değerlendirmek kritik bir aşamadır. Hayatın getirebileceği çeşitli güçlüklerle nasıl baş edileceği, benzer tetikleyiciler yaşandığında bunlarla nasıl başa çıkılacağı konuşulur ve planlanır.

İlgili Hizmetler
Yorum Yok

Bir Yorum Gönder